Sklo

Izolační skla
Izolační skla se skládají ze dvou nebo více tabulí plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Tyto hliníkové profily jsou plněny vysoušecím prostředkem, který zabraňuje vzniku vlhkosti a kondenzaci vodních par. Spojení skel je provedeno organickým trvale plastickým tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti do dutin. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-
mechanickými vlastnostmi. Takto vyrobená izolační skla v kombinaci s různými speciálními skly, rozdělujeme do následujících skupin:

standardní izolační skla
izolační skla s vyšší tepelnou izolací
protisluneční izolační skla
izolační skla s bezpečnostní charakteristikou
zvukově izolační skla

Standardní izolační skla
Skládá se ze dvou tabulí plochého skla o tloušťce 4mm a vzduchové mezery 16mm. Toto izolační sklo snižuje až o 45% tepelné ztráty v porovnání s jednoduchým sklem. Tepelně izolační schopnost výrobku se vyjadřuje koeficientem tepelného prostupu K/W/m2K. Standardní izolační sklo má hodnotu K=2,9 W/m2K a má široké uplatnění ve stavebnictví.

Izolační skla s vyšší tepelnou izolací
V základním izolačním skle vnitřní tabuli speciálním sklem s měkkou vrstvou. Nejčastěji používáme sklo PLANIBEL TOP N PLUS, kde orientace měkké vrstvy musí být na třetí pozici. Takto vyrobené izolační sklo má hodnotu tepelného prostupu U=1,4 W/m2K. Pro zajištění ještě lepšího koeficientu se může prostor mezi skly naplnit plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Potom se dostaneme na hodnotu U=1,1 W/m2K nebo U=1,0 W/m2K. Další možností jsou trojskla, kde při použití dvou skel s nízkou emisivitou dosáhneme hodnoty U=0,7 W/m2K nebo U=0,5 W/m2K podle použitého plynu v dutině.
 

Protisluneční izolační skla
Tato izolační skla se používají z důvodů zamezení přehřátí a přesvětlení interiéru. Ve standardním izolačním skle nahradíme vnější tabuli speciálním sklem s reflexí nebo absorpčními schopnostmi a tím odstraníme vliv nadměrného slunečního záření. Odstraní se takzvaný "skleníkový efekt". Používáme tři druhy skel:
PLANIBEL
STOPSOL
SUNERGY

Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou
Pro bezpečnost a ochranu zdraví se bezpečnostní izolační sklo používá ve stále větší míře. Toto izolační sklo docílíme vhodnou kombinací se sklem vrstveným, které zvyšuje bezpečnost proti vloupání nebo poranění osob, neboť při rozbití drží sklo pohromadě vlivem folie.

Zvukově izolační skla

Při použití různých tlouštěk tabulí, volbě vhodné šíře dutiny, nebo použití speciálních vrstvených skel STRATOPHONE dosáhneme indexu redukce zvuku od 30 do 52 dB. Tato skla se používají v oblastech silného zatížení hukem, v blízkosti dopravních cest, letišť, železničních koridorů apod.