Aluvista

ALUVISTA

Charakteristika
Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla tl. 6 mm a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Je účinnou překážkou proti vloupání.
Výhody:
- komplexnost dodávky
- snadné ovládání
- bezúdržbový provoz
- bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkónu
- křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce a nejsou zavěšena, čímž nevyžadují masivní kotvení
- velmi dobré těsnicí vlastnosti díky speciálnímu tvaru těsnění zhotoveného ze speciálního materiálu, přičemž je zajištěna dostatečná infiltrace a exfiltrace
- rychlá a bezpečná montáž bez použití lešení nebo lávky

Technický popis
Materiály:
křídla z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm s broušenými hranami
vodicí kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý a šedý komaxit
ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast)
Skladba, konstrukce a funkce výrobku:
skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání
2 - 16 posuvných a otvíravých křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie). Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu
boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce
ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci

Technické údaje
Rozměry:

max. rozměry zasklívaného prostoru 12,0×1,7 m
při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat
Hmotnost:
plošná - 16 kg.m2 (při použití Float 4 mm); 25 kg.m2 (při použití izolačního dvojskla 16 mm)
na běžný metr - 27 kg (při výšce zasklení 1,7 m)
Tepelně technické vlastnosti:
snížení spotřeby energie na vytápění

Stavební realizace
Způsob osazení výrobku:

systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany lodžie
připevnění na stávající konstrukci lodžie a zábradlí se provádí ocelovými nebo nylonovými kotvami do betonu a cihel
připevnění na ocelový nosník pomocí šroubů do oceli
Provoz a údržba:
snadná a rychlá ovladatelnost
udržování spodní kolejnice v čistotě pro lehký a bezhlučný provoz křídel
mytí oken z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazení křídel

Dodavatelské a obchodní údaje
Původ:

Česká republika
Realizace objednávky:
před podepsáním smlouvy o dílo provede technik montážní firmy bezplatné zaměření, kontrolu stavu nosného prvku a cenovou nabídku
Dodací lhůta:
3–4 týdny od složení zálohy
Záruční lhůta:
24 měsíců na kompletní dodávku (kromě skla)
Životnost:
min. 10 let, předpokládaná cca 50 let
Doprava:
zajišťuje dodavatel po dohodě s objednavatelem
Termín a doba montáže:
montáž s dodávkou, doba montáže cca 4–8 hod.

Vývoj navrženého systému a jeho princip
Systém velkoplošného zasklení AluVista® je universálním řešením uzavření především balkónů a lodžií panelových domů a je koncipován tak, aby byl použitelný pro všechny modulové rozměry i konstrukční soustavy. Je konstruován jako bezrámový (bez svislého viditelného členění).
Vývoj celého systému probíhal ve spolupráci s odborníky z oboru tváření plastů a s odborníky na statiku stavebních konstrukcí, stavebních materiálů a konstrukčních materiálů pro stavby, kteří svými návrhy a výpočty naddimenzovali sílu hliníkových profilů i tvary a materiály plastových výlisků tak, aby systém jako celek byl schopen čelit zatížením vyvolaných vlivem tlaku a sání větru i v nechráněných nejvyšších podlažích panelových domů. Celkový vzhled jednotlivých dílců i systému jako celku byl konzultován s odborníky z oboru vývoje okenních profilů a výsledkem je nadstandardní provedení s nadčasovým designem..

Popis a funkce výrobku
Do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání jsou vsazeny skleněné tabule z čirého tvrzeného skla tl. 6 mm, které v plné míře splňuje požadavky bezpečnosti systému a normové hodnoty pro přirozené osvětlení přilehlé místnosti.
Pohyb 2–16 posuvných a otvíravých křídel je zajištěn kolečky ve spodní kolejnici opatřené drenážními otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Jedná se tedy o systém nezavěšený, kdy celou váhu přenáší spodní pojezdový profil, přičemž křídla jsou vedena horním profilem stejného tvaru v úrovni zábradlí (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie).
Otevírání jednotlivých křídel je možné díky originálnímu řešení pouze v jediném místě - v tzv. parkovišti, kde se křídla otáčí na čepech plastových dílů.
K hornímu i spodnímu profilu mohou být připevněny okapové lišty vyrobené z hliníkového příp. pozinkovaného plechu v barevné úpravě dle přání zákazníka či charakteru stavby. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Pro trvalou infiltraci, nutnou k odvětrávání především zplodin plynových spotřebičů, jsou vytvořeny v horní a spodní části mezi skleněnými tabulemi a kolejnicemi průduchy.
Hliníkové profily jsou povrchově upraveny vypalovaným lakem bílé nebo šedé barvy s předpovrchovou úpravou chromátováním. Veškerý spojovací materiál je použitý nerezový tř. A2. Všechny plastové komponenty a použité tmely jsou UV stabilní. Tím je zaručena velmi dlouhá životnost celého systému a jeho bezchybná funkčnost po celou dobu životnosti.
Systém je před vlastní montáží zkompletován ve výrobě. Montáž se provádí z vnitřní strany lodžie a není tedy potřebné lešení či lávka. Na stávající konstrukci lodžie a zábradlí jsou nosné a vodicí kolejnice připevněny polyethylenovými kotvami do betonu a cihel, případně pomocí šroubů do oceli v případě montáže na ocelové nosníky. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 450–600 mm - podle typu materiálu, do kterého je systém kotven.Vyrovnání profilů je provedeno pomocí plastových distančních podložek. Spáry vzniklé po montáži mezi profily systému a stavebním otvorem jsou kryty tmelením popř. přelištováním - podle velikosti vzniklé spáry. Materiálem k provedení přelištování je nejčastěji hliníkový nebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxitem v barvě profilů systému. Lišty se lepí pomocí silikonových tmelů popř. šroubují.

Funkčnost jednotlivých dílů
Posun křídel

Posun křídel je zajištěn kolečky - nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena ve stavitelném pouzdře. Pouzdro s kolečkem je zasunuto do rohu, popř. unášeče. Výškové stavění pouzdra v rohu či unášeči je umožněno šroubem a maticí M5 (nerez A2). Šroub je polohově fixován pomocí závitové průchodky (nerez A1) a fixačního prachu.
Otevírání křídel
Posun křídel je zajištěn kolečky - nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena ve stavitelném pouzdře. Pouzdro s kolečkem je zasunuto do rohu, popř. unášeče. Výškové stavění pouzdra v rohu či unášeči je umožněno šroubem a maticí M5 (nerez A2). Šroub je polohově fixován pomocí závitové průchodky (nerez A1) a fixačního prachu.
Osazení skla dílci roh, čep a unášeč
Plastové dílce roh a čep (2+2 ks/1 křídlo) jsou ke sklu fixovány pomocí speciálního silikonového lepidla a šroubu a matice M5 (nerez A2) přes předem předvrtané otvory ve skle. Dvojí technologii uchycení dílů vyžaduje statická odolnost systému, kdy tyto díly přenášejí tlak a sání větru, který na systém působí. Díl unášeč je ke sklu pouze lepen pomocí speciálního silikonového lepidla. Tento díl přenáší pouze tlak ve svislé ose vyvolaný váhou křídla
Profily
Spodní pojezdový i horní vodicí profil jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, povrchově upraveny práškovým vypalovaným lakem - komaxitem s předpovrchovou úpravou chromátováním. Tím je zaručena dostatečná antikorozní ochrana materiálu a tím velmi dlouhá životnost. Tvar profilů je výsledkem kombinace funkčnosti a vysoké estetičnosti. Lem profilů je upraven pro osazení silikonovým těsněním a zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, který zajišťuje, že při požáru nemůže skleněná tabule vypadnout ven z lodžie.
Těsnění
Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito silikonové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň zajišťuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Dále těsnění zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.
Ovládání a údržba
křídla se posunují pomocí madla, popř. tlakem ruky na jednu svislou hranu skla. Otevření všech křídel je umožněno madlem, popř. uchopením a tahem za hranu skla.
Mytí skel je možné z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazování křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem.
Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.